รู้ตัวแล้ว

รู้ตัวแล้ว

เนื้อเพลง รู้ตัวแล้ว

ฉันทำทุกๆอย่าง
ฉันยอมรับทุกอย่าง
ฉัน มันผิดเอง.
.สมควรที่เธอโกรธ
สมควรที่เธอเกลียด
ฉัน มันไม่เจียม
แค่ได้ใกล้ชิด เธอ
ก็ฝันก็คิดไป
แค่เพียงเธอไว้ ใจ
ก็แอบไปรักเธอ
.ขอ ให้เธอยกโทษสักครั้ง
ได้โปรดยกโทษให้ฉัน ที
ที่เผลอใจ ไปพูดว่ารัก.
ขอ ให้เธอยกโทษสักครั้ง
ได้โปรดยกโทษให้ฉัน ที
ที่รักเธอ ฉันรู้ตัวแล้ว.
….ดนตรี…..
ที่เธอนั้นชิดใกล้
ที่เธอนั้นไว้ใจ
เพราะ เราเพื่อนกัน.
.ฉันเคยเข้าใจผิด
ฉันจะเข้าใจใหม่
ฉัน จะหลาบจำ
ความดีวันเมื่อ ก่อน
หากคิดว่ายังมี อภัยให้ฉัน ที
ที่มันไปรักเธอ
.ขอ ให้เธอยกโทษสักครั้ง
ได้โปรดยกโทษให้ฉัน ที
ที่เผลอใจ ไปพูดว่ารัก.
ขอ ให้เธอยกโทษสักครั้ง
ได้โปรดยกโทษให้ฉัน ที
ที่รักเธอ ฉันรู้ตัวแล้ว.
ขอ ให้เธอยกโทษสักครั้ง
ได้โปรดยกโทษให้ฉัน ที
ที่เผลอใจ ไปพูดว่ารัก.
ขอ ให้เธอยกโทษสักครั้ง
ได้โปรดยกโทษให้ฉัน ที
ที่รักเธอ
ฉันรู้ตัวแล้วว่าเธอไม่รักกัน