รูปที่มีทุกบ้าน

รูปที่มีทุกบ้าน

ฟังเพลง รูปที่มีทุกบ้าน

เนื้อเพลง รูปที่มีทุกบ้าน

ตั้งแต่เล็กยังเคยได้ถามแม่ว่า
บนข้างฝาบ้านเรานั่นติดรูปใคร
ที่แม่คอยบูชาประจำ
ก่อนนอน ทุกคืน จะต้องไหว้

แม่ตอบว่าให้กราบรูปนั้นทุกวัน
ท่านเป็นเทวดาที่มีลมหายใจ
ที่เรายังพอมีกินอย่างวันนี้
ท่านดูแลคนไทยมานาน
เหลือเกิน ให้จำไว้

* เป็นรูปที่มีทุกบ้าน
จะรวยหรือจน
หรือว่าจะใกล้ไกล
เป็นรูปที่มีทุกบ้าน
ด้วยความรัก
ด้วยภักดี ด้วยจิตใจ

เติบโตมากี่สิบปีที่ผ่าน
ภาพที่เห็นคือท่านทำงานทุกวัน
เมื่อไหร่เราทำอะไรที่เกิดท้อ
แค่มองดูรูปบนข้างฝา
จะได้กำลังใจ จากรูปนั้น

( ซ้ำ * )

จะขอตามรอยของพ่อ
ท่องคำว่าเพียงและพอจากหัวใจ
เป็นลูกที่ดีของพ่อ
ด้วยความรัก ด้วยภักดี
(จะขอตามรอยของพ่อ
ท่องคำว่าเพียงและพอจากหัวใจ
เป็นลูกที่ดีของพ่อ)
ด้วยความรัก (ด้วยความรัก)
ด้วยภักดี (ด้วยภักดี)
(จะขอตามรอยของพ่อ)
ท่องคำว่าเพียงและพอจากหัวใจ
(เป็นลูกที่ดีของพ่อ)
ด้วยความรัก (ด้วยความรัก)
ด้วยภักดี (ด้วยภักดี)
..ด้วยความรัก ด้วยภักดี
..ตลอดไป