รุ้ง

เนื้อเพลง รุ้ง

อยากให้เธอมียิ้มละไม

ให้ในใจพองโตสุขสันต์

สิ่งดีดีที่เคยให้กัน

จะอยู่อย่างนั้นอย่างเดิมเรื่อยไป

ไม่ต้องคิดกังวลหม่นหมอง

ให้เธอปรองดองกับความรักใหม่

ปล่อยวันวานให้มันเดินผ่านไป

สู่จุดหมายดังจินตนา

เพราะเมื่อรุ้งลาจาก ขอบฟากฝั่งฟ้า

นั้นยังคงเหลือ รอยประทับใจ

ผืนแผ่นฟ้าว่างเปล่า ได้เคยมีรุ้งพาดทอ

ต่อเติมแต้มสีสวยงาม ก็ขอบใจ

ยังคงยิ้มหัวเราะเสมอ

คำตอบที่เธอนั้นคอยไถ่ถาม

แค่เพียงขอจดจำความงาม

คราวเมื่อยามรุ้งทอประกาย

ทุกเฉดสีที่เธอสร้างสรรค์

แต่งคืนวัน ให้คงความหมาย

กับเรื่องราวที่เดินผ่านไป

จะอยู่ในใจของฉันเรื่อยมา

เพราะเมื่อรุ้งลาจาก ขอบฟากฝั่งฟ้า

นั้นยังคงเหลือ รอยประทับใจ

ผืนแผ่นฟ้าว่างเปล่า ได้เคยมีรุ้งพาดทอ

ต่อเติมแต้มสีสวยงาม ก็ขอบใจ

ยังคงยิ้มหัวเราะเสมอ

คำตอบที่เธอนั้นคอยไถ่ถาม

แค่เพียงขอจดจำความงาม

คราวเมื่อยามรุ้งทอประกาย

ทุกเฉดสีที่เธอสร้างสรรค์

แต่งคืนวัน ให้คงความหมาย

กับเรื่องราวที่เดินผ่านไป

จะอยู่ในใจของฉันเรื่อยมา

เพราะเมื่อรุ้งลาจาก ขอบฟากฝั่งฟ้า

นั้นยังคงเหลือ รอยประทับใจ

ผืนแผ่นฟ้าว่างเปล่า ได้เคยมีรุ้งพาดทอ

ต่อเติมแต้มสีสวยงาม ก็ขอบใจ