ริมฝั่งน้ำแพงม้า

ริมฝั่งน้ำแพงม้า

เนื้อเพลง ริมฝั่งน้ำแพงม้า

ดนตรี.4.Bars…2….3
4…แพงม้า คาเง
.โคโย ฮัลทัล ปามา
.โครัน ซาเย
.ซื้อ ซึ้ง เรดา
.พี โอ เมี้ยน
.ฟูโจคัน หยั่งจื้อ
.วัว จู หนึน
.แฮ๊กโจกู มีขื่อ รีพูนา
ฮา.ฮา.ฮา.ทัมเบี้ยนโอริน
.หนัก ควาอั้มเม
.คือ โกเซเซอ
.ทัดชิ โพช่า
.ซำช่อน คุ้ง ยอ รือ
.ฝั่งน้ำ ยามเย็น
.สองเราไม่เว้น พรอด พร่ำ
.ดูดดื่ม หวานล้ำ
.หวานน้ำคำ เจ้าช่างหวาน
.สั่นสะท้าน วิญญา
.ลมทะเล โบกพริ้ว
.แลเป็นทิวมา
.พื้นนภา ใสสว่าง
.ร้างเมฆไกล ฮา.ฮา.ฮา
.นกระเริง ลม
.คู่เพลินชมกันไป
.ในดวงใจสุขแสน
.สอง เรา ชิดใกล้
.จิตใฝ่รัก ร่วมครอง…
ดนตรี.4.Bars..2…3
4…แพง ม้า คาเง
.โคโย ฮัลทัล ปามา
.โครัน ซาเย
.ซื้อ ซึ้ง เร ดา
.พี โอ เมี้ยน
.ฟูโจคัน หยั่งจื้อ
.วัว จู หนึน
.แฮ๊กโจกู มีขื่อ รีพูนา
ฮา.ฮา.ฮา.ทัม เบี้ยนโอริน
.หนัก ควาอั้มเม
.คือ โก เซเซอ
.ทัด ซิ โพ ช่า
.ซำ ช่อน คุ้ง ยอ รือ
.ฟาก ฟ้า ราตรี

.นภาค่ำนี้ มีจันทร์ ส่อง
.เคียงคู่ นวลน้อง
.สองหมายปอง ร่วมใจกัน
.พร่ำรำพัน วาจา
.ดวงจันทร์เพ็ญ เด่นฟ้า
.บน นภา พราว
.เห็นแสงดาว วาวเกลื่อน
.เหมือนตานาง ฮา.ฮา.ฮา
.สองรักร่วม ภิรมย์
.ได้เชยชม นวลปรางค์
.น้องนวลนางเจ้าเอ๋ย
.หอมเอย ไม่สร่าง
.ไม่ ห่าง รัก เลย เอย…..