รำวงเริงสงกรานต์

รำวงเริงสงกรานต์

เนื้อเพลง รำวงเริงสงกรานต์

หมู่. ฟ้าใหม่แล้วล่ะนะน้อง
สงกรานต์เร้าร้อง
ทำนองเพลงโทนโน่นไงจ๊ะ
โทนป๊ะโทนโทนทั้งโยกทั้งโยน
เย้ายวนยั่วใจ
ช.วันตรุษหยุดการหยุดงาน
สังคมชาวบ้านสิคร้านครึกครื้น
เริงสงกรานต์กัน
พอขวัญชื่นชื่นฉลองวันคืน
จนครื้นเครงคลาน
ดอกเอ๋ยมะเขือ
แม้ตัวเนื้อมันเต้น
เชิญน้องมาเล่นสงกรานต์
หมู่ ช. เอ้าเชิญน้องขึ้นวิมาน
รับฟ้าสงกรานต์กันกะพี่ปะไร
เอ้าเชิญน้องขึ้นวิมาน
รับฟ้าสงกรานต์กันกะพี่ปะไร
หมู่. ฟ้าใหม่แล้วล่ะนะน้อง
สงกรานต์เร้าร้อง
ทำนองเพลงโทนโน่นไงจ๊ะ
โทนป๊ะโทนโทนทั้งโยกทั้งโยน
เย้ายวนยั่วใจ
ญ.ฟังพี่นี่ชวนพี่เชิญ
ขวัญเอยมันเปิ่นสะเทิ้นท้อถอย
ชีวิตชีวาน้องหนาน้อยน้อย
รำแล้วจะพลอย
ลอยคว้างกลางลาน
ดอกเอ๋ยฟักทองรักจะร้องรำเต้น
ประสาเราเล่นสงกรานต์
เอ้ามาซิถ้าต้องการ
สำเริงสำราญกันเป็นคู่คู่ไป
หมู่ ญ. เอ้ามาซิถ้าต้องการ
สำเริงสงกรานต์กันเป็นคู่คู่ไป
หมู่. ฟ้าใหม่แล้วล่ะนะน้อง
สงกรานต์เร้าร้อง
ทำนองเพลงโทนโน่นไงจ๊ะ
โทนป๊ะโทนโทนทั้งโยกทั้งโยน
เย้ายวนยั่วใจ
ช.รำคู่อยู่เคียงใกล้กัน
ซ้ายทรวงมันสั่นมันซึ้งเสียวเสียว
งามแท้รำไทยเลื้อยไหลลดเลี้ยว
เราร้อยกรเกลียว
เพรียวพริ้วปลิวลมดอกเอ๋ยชบา
เหมือนนางฟ้ามาใกล้
มาเย้ายวนให้หลงชม
อ๋อนางฟ้าน่าชื่นชม
สวยจริงสวยสมงามตรงห่มสไบ
หมู่ ช. อ๋อนางฟ้าน่าชื่นชม
สวยจริงสวยสมงามตรงห่มสไบ
หมู่. ฟ้าใหม่แล้วล่ะนะน้อง
สงกรานต์เร้าร้อง
ทำนองเพลงโทนโน่นไงจ๊ะ
โทนป๊ะโทนโทนทั้งโยกทั้งโยน
เย้ายวนยั่วใจ
ญ.รำคู่อยู่เคียงพี่ชาย
หัวใจมันส่ายโยนซ้ายย้ายขวา
เพลินคล้ายคนธรรพ์
เคล้าขวัญคล้อยฟ้า
ไปค้างไปคาสุขาวดี
สวรรค์สงกรานต์แสนสนานสนุก
รำแล้วเป็นสุขทุกที
ซิเธอถึงว่านะซิ
สงกรานต์ทั้งปีรำกะพี่เรื่อยไป
หมู่ ญ. ซิเออถึงว่านะซิ
สงกรานต์ทั้งปีรำกะพี่เรื่อยไป
หมู่. ฟ้าใหม่แล้วล่ะนะน้อง
สงกรานต์เร้าร้อง
ทำนองเพลงโทนโน่นไงจ๊ะ
โทนป๊ะโทนโทนทั้งโยกทั้งโยน
เย้ายวนยั่วใจ
ฟ้าใหม่แล้วล่ะนะน้อง
สงกรานต์เร้าร้อง
ทำนองเพลงโทนโน่นไงจ๊ะ
โทนป๊ะโทนโทนทั้งโยกทั้งโยน
เย้ายวนยั่วใจ