ราตรีประดับดาว

ราตรีประดับดาว

เนื้อเพลง ราตรีประดับดาว

…ดนตรี.6.Bars…5…
6.ช.ยาม ค่ำ นี้มีจันทรา
.ผ่องเพ็ญเห็นหน้ามารศรี
.หอม เอย มาลี
.ระรื่น ชื่นฤดี
.ดังกลิ่นเนื้อลาวัณย์
ญ.อย่า มาชม
.ให้หลงตรมใจตาย
.หน่อยคงแหนงหน่าย
.ไป จาก กัน
.น้อง คง รำพัน
.วิโยค โศกศัลย์
.คอยพี่นั้น คืนมา
ช.เชื่อ ใจ พี่รัก
.ดังดวงชีวี
ญ.แน่ะ ดูซิ
.ช่างไม่มียางอาย
ช.ถูกนิด เป็นไฉน
ญ.อย่ามือไวเลยหนา
.คนเขานินทา ว่าเรา
ช.รักเอยช่างยั่วมัวเมา
.ขอกล่าวคำเฉลย
ญ.รักจริง
ช.รักจริง
ญ.ใจพี่
ช.ใจพี่
ญ.มิเชื่อ วจีพี่เลย
ช.มิได้ หวังเชย
.ไม่เคย..คิดทราม
ญ.หญิงอื่น นั้นงาม
.มากมาย ไป…

ช.อื่นใดร้อยพันไม่เท่า
.ไม่เทียมเจ้า ทรามวัย
.พี่รักดวงใจนะแก้วตา
ญ.แม้จริงดังพร่ำพรรณา
.ขอจงอย่าแปรผัน
ช.ดวงเดือนลับสิ้นแสง
.ผ่องพรรณ
ญ.ดาวเจ้าเฉิดฉัน
.แพรวพราว
พร้อม.รักไม่รู้ห่างเช่นดาว
.ส่องแสงสกาว
.เหมือนราตรีประดับดาว
.ชั่ว กาล นาน….