รักไร้ใจ [หนี่เจินมอซัว]

รักไร้ใจ [หนี่เจินมอซัว]

เนื้อเพลง รักไร้ใจ [หนี่เจินมอซัว]

ความ สัมพันธ์ นั้นยังอยู่
แต่ดูเหมือนเลือนลาง.
ด้วยเธออำพราง
รักที่ให้ แก่ฉัน.
พร่ำคำว่ารัก
ขาดความจริงใจ ให้กัน
กี่ร้อยพันวัน ใช่หันมามอง
หลอก ใจตัว มัวระเริง
เพลิงคอยผลาญใจ.
ถ้อยวาจาที่ให้
ฉันสุดหม่นหมอง.
หลอกให้คอย คอยไป
ใจของเธอ
แท้เขาครอบครอง
ได้ แต่ ร่ำร้อง
มองภาพเจ็บช้ำ.
.กี่ร้อยพันคำ ถลำ ดวงใจ
ความ สัมพันธ์ นั้นยังอยู่
แต่ดูเหมือนเลือนลาง.
ด้วยเธออำพราง
รักที่ให้แก่ฉัน.
พร่ำคำว่ารัก
ขาดความจริงใจ ให้กัน
กี่ร้อยพันวัน ใช่หันมามอง
อยาก ตัดใจ
เป็นเช่นไร ใยวนเวียนอยู่
เฝ้ามองเธอเคล้าคู่ อยู่ สอง.
หลอกตัวเอง ตัวเรา
เขาให้มา แท้รักสำรอง
ได้ แต่ ร่ำร้อง
มองภาพเจ็บช้ำ.
.กี่ร้อยพันคำ ถลำ ดวงใจ
อยาก ตัดใจ
เป็นเช่นไร ใยวนเวียนอยู่
เฝ้ามองเธอเคล้าคู่ อยู่ สอง.
หลอกตัวเอง ตัวเรา
เขาให้มา แท้รักสำรอง
ได้ แต่ ร่ำร้อง
มองภาพเจ็บช้ำ.
.กี่ร้อยพันคำ ถลำดวงใจ
ปวดร้าวเหลือเกิน
เมื่อรัก ไร้ใจ