รักไม่รู้ดับ

ฟังเพลง รักไม่รู้ดับ

เนื้อเพลง รักไม่รู้ดับ

ถึงจะสิ้น วิญญาณ กี่ครั้ง
ฉัน ก็ยัง รัก เธอ ฝังใจ
ถึงจะสิ้น ดวง จันทร์ ไฉ ไล
ไม่เป็นไร เพราะ ยัง มีเธอ
ฟ้าจะมืด จะมัว ช่างฟ้า
ขอให้มี สายตา หวานละเมอ
ถึง จะสิ้น แผ่นดิน นะเออ
ให้ ได้เจอ ยิ้มเธอ ชื่นใจ

ไม่ได้ชิด
ก็ขอ เพียงได้ชม
ไม่ได้สม
ไม่เห็น แคร์อะไร
ขอให้ได้รัก ข้าง เดียว เอาไว้
ไม่เช่นนั้น ใจฉัน คงหลุดลอย.

ถึงโลกแตก
แหลกราน สิบครั้ง
ฉัน ก็ยัง ฝัง ใจ รอคอย.
แม้จะสิ้น
วิญ ญาณ เลื่อนลอย
ก็จะคอย พบเธอ ชาติ อื่นเอย

ไม่ได้ชิด
ก็ขอ เพียงได้ชม
ไม่ได้สม
ไม่เห็น แคร์อะไร
ขอให้ได้รัก ข้าง เดียว เอาไว้
ไม่เช่นนั้น ใจฉัน คงหลุดลอย.

ถึงโลกแตก
แหลกราน สิบครั้ง
ฉัน ก็ยัง ฝัง ใจ รอคอย.
แม้จะสิ้น
วิญ ญาณ เลื่อนลอย
ก็จะคอย พบเธอ
ก็จะคอยพบเธอ
ชาติอื่น..เอย