รักใครก็รักไป

รักใครก็รักไป

เนื้อเพลง รักใครก็รักไป

ดนตรี 4 ห้อง..3…
4… ก็เห็นแล้ว ว่ามีใคร
พาเธอนั้น ไปจากฉัน
ก็เขาที่ทำ ให้เธอเปลี่ยนใจ
ก็รู้แล้ว ไม่เป็นไร
เธอพบคนที่ถูกใจ
เข้าใจดีแล้ว ว่าเธอกับเขารักกัน
ทำไมต้องมาหา
มาให้เห็น ว่าเธอน่ะเสียใจ
ทำไมต้องพูดอะไร
ปลอบใจให้มากมาย
จะรักใคร ก็รักไป
เธอจะไปกับเขา ไม่ต้องมา
สนใจ หรือเห็นใจ
เอาเวลาตรงนี้ ทุ่มเทให้เขาดีไหม
เพราะฉันอยู่ ของฉันได้
ไม่อยากรบกวน เวลาของเธอ
ดนตรี 4 ห้อง..3…
4… ก็ฉันขอ แค่ทำใจ
ให้ลืมเรื่องระหว่างเรา
อย่าทำให้ฉัน ต้องมาหนักใจ
ก็ฉันรู้ ว่าความจริง
เธอก็คงลำบากใจ
ถ้าหากเขารู้ ว่าเรากลับมาพบกัน
ทำไมต้องมาหา
มาให้เห็น ว่าเธอน่ะเสียใจ
ทำไมต้องพูดอะไร
ปลอบใจให้มากมาย
จะรักใคร ก็รักไป
เธอจะไปกับเขา ไม่ต้องมา
สนใจ หรือเห็นใจ
เอาเวลาตรงนี้ ทุ่มเทให้เขาดีไหม
เพราะฉันอยู่ ของฉันได้
ไม่อยากรบกวน เวลาของเธอ
(รักใคร ก็รักไป)
เธอจะไปกับเขา ไม่ต้องมา
สนใจ หรือเห็นใจ
เอาเวลาตรงนี้ ทุ่มเทให้เขาดีไหม
เพราะฉันอยู่ ของฉันได้
ไม่อยากรบกวน เวลาของเธอ