รักโลกาภิวัตน์

รักโลกาภิวัตน์

เนื้อเพลง รักโลกาภิวัตน์

….ดนตรี…..
6…7…8…
ก็ยังรักคนคนหนึ่ง
และก็ยังซึ้งกับคนคนนั้น
ซึ่งมันก็เหมือนเดิม
ทุกประการ
ไม่ว่าจะเนิ่นนานสักเท่าไร
ก็ไม่คิด…มีคนอื่น
ต่อให้ปืนมาจ่อหัวใกล้ใกล้
จะยืนจะยันว่ารักเธอจนตาย
เป็นคนเดียวที่ได้ใจจากเรา
ถึงไม่ได้เป็น
คนแรกของเธอ
แค่ได้เป็นคนสุดท้ายก็เอา
อย่างน้อยชีวิตนี้ก็ไม่อายเขา
ที่เรามีคนดีดี คอยห่วงใย
ยังไม่รู้วันข้างหน้า
ว่าจะโลกาภิวัฒน์หรือไม่
แต่ความรักของเรา
ที่ให้เธอไป
จะนานเท่าไรก็ยังเหมือนเดิม
….ดนตรี…..
6…7…8…
ถึงไม่ได้เป็น
คนแรกของเธอ
แค่ได้เป็นคนสุดท้ายก็เอา
อย่างน้อยชีวิตนี้ก็ไม่อายเขา
ที่เรามีคนดีดี คอยห่วงใย
ยังไม่รู้วันข้างหน้า

ว่าจะโลกาภิวัฒน์หรือไม่
แต่ความรักของเรา
ที่ให้เธอไป
จะนานเท่าไรก็ยังเหมือนเดิม
จะยืนจะยันว่ารักเธอจนตาย
จะนานเท่าไรก็ยังเหมือนเดิม
.