รักแล้ว

รักแล้ว

ฟังเพลง รักแล้ว

เนื้อเพลง รักแล้ว

รักแท้
แค่เพียงมองตาแว่บเดียวก็รู้
รักแท้
แค่มองจากการกระทำก็เห็น
แต่รักลวง
ให้มองเท่าไหร่ก็มองไม่เป็น
ต้องดูอาการตรงไหน
จะทำยังไงก็ไม่รู้
ก็เธอนั้น
เข้ามาเกี่ยวพันกับฉันยังไง
จะดีร้าย
ให้เป็นยังไงก็คงไม่สน
ถ้ารักแล้ว
แม้โดนเธอลวงก็คงต้องทน
จะปนกับความเจ็บช้ำ
ก็คงต้องทำเป็นไม่รู้
ไม่เห็น..
เธอมีรักซ้ำซ้อนในดวงใจ
อยู่ๆไปมาทำร้ายฉัน
พอมีเขาแล้วคิดจะทิ้งกัน
มันร้ายไปไหม
ก็ใจของฉันไม่พร้อมจะมีใคร
มีแต่เธอเท่านั้น
จะเป็นยังไงก็ต้องทน
ก็คนมันรักไปแล้ว

รักแท้
แค่เพียงมองตาแว่บเดียวก็รู้
รักแท้
แค่มองจากการกระทำก็เห็น
แต่รักลวง
ให้มองเท่าไหร่ก็มองไม่เป็น
ต้องดูอาการตรงไหน
จะทำยังไงก็ไม่รู้
ก็เธอนั้น
เข้ามาเกี่ยวพันกับฉันยังไง
จะดีร้าย
ให้เป็นยังไงก็คงไม่สน
ถ้ารักแล้ว
แม้โดนเธอลวงก็คงต้องทน
จะปนกับความเจ็บช้ำ
ก็คงต้องทำเป็นไม่รู้
ไม่เห็น..
เธอมีรักซ้ำซ้อนในดวงใจ
อยู่ๆไปมาทำร้ายฉัน
พอมีเขาแล้วคิดจะทิ้งกัน
มันร้ายไปไหม
ก็ใจของฉันไม่พร้อมจะมีใคร
มีแต่เธอเท่านั้น
จะเป็นยังไงก็ต้องทน
ก็คนมันรักไปแล้ว

จะเป็นยังไงก็ต้องทน
ก็คนมันรักไปแล้ว
จะเป็นยังไงก็ต้องทน
ก็คนมันรักไปแล้ว
จะเป็นยังไงก็ต้องทน
ก็คนมันรักไปแล้ว
จะเป็นยังไงก็ต้องทน
ก็คนมันรักไปแล้ว