รักเธอไม่ใช่น้อย

รักเธอไม่ใช่น้อย

ฟังเพลง รักเธอไม่ใช่น้อย

https://youtube.com/watch?v=ASM-S8UJAtw

เนื้อเพลง รักเธอไม่ใช่น้อย

ที่คิดคิดไว้ ไม่รู้ว่าตรงกับใจไหม
แล้วที่คิดไว้ให้ฉันนั้นเป็นอย่างเหมือนใคร
ตอบตัวเองแล้วตอบฉันให้พอได้รู้ใจ
ผู้ชายที่เธอฝันเป็นยังไง (โว้วว…โฮ..นา นา นา)

ถ้าคิดว่าฉันไม่เหมือนเหมือนคนที่เล็งไว้
ถ้าคิดว่าฉันไม่พร้อมที่เธอจะให้ใจ
อย่ากังวลคนอย่างฉันก็พอจะเข้าใจ
รับได้ในทุกทุกอย่าง (โว้วว..โฮ…)

ฉันที่รักเธอ ก็จะรักตลอดไป
อยากให้รู้ไว้แค่นั้น (โฮ…)

ฉันรู้ว่าฉันไม่หรูเลิศเลออย่างคนไหน
ฉันรู้ว่าฉันไม่พร้อมทุ่มเทสนองกาย
แต่บังเอิญคนอย่างฉันนั้นมันก็มั่นใจ
รักเธอไม่ใช่น้อยเลย (โว้วว..โฮ…)

ฉันที่รักเธอ ก็จะรักตลอดไป
อยากให้รู้ไว้แค่นั้น (โฮ…)

ฉันรู้ว่าฉันไม่หรูเลิศเลออย่างคนไหน
ฉันรู้ว่าฉันไม่พร้อมทุ่มเทสนองกาย
แต่บังเอิญคนอย่างฉันนั้นมันก็มั่นใจ
รักเธอไม่ใช่น้อยเลย

อยากบอกเธอจะไม่ทำให้เธอต้องเสียใจ
รักเธอไปจนวันตาย (โว้ว..โฮ…)