รักเธอไม่เท่าเดิม

รักเธอไม่เท่าเดิม

เนื้อเพลง รักเธอไม่เท่าเดิม

เธออาจอยากจะถาม เธออาจไม่มั่นใจ
เธออาจจะอ่อนไหว ว่ารักยังดีอยู่หรือเปล่า
ฉันอาจจะลอย ๆ ฉันอาจไม่ค่อยว่าง
รักอาจจะเลือนลาง บ้างไหม

เธอรู้ไหมว่ารักเธอไม่เท่าเดิม
เธอรู้ไหมว่ารักฉันเป็นยังไง

ให้ลองนับ ดวงตะวัน กี่ครั้งที่ลอยบนฟ้า
ให้ลองนับเข็มนาฬิกา ผ่านเที่ยงคืนมากี่ครั้ง
หากวันนี้เธอนับได้เท่าไหร่ พรุ่งนี้ก็เพิ่มใหม่
ไม่ต่างอะไรกับความรักจากใจฉัน

ทุกสิ่งต้องเปลี่ยนแปลง ทุกอย่างไม่เหมือนเดิม
ทุกอย่างไม่คงเดิมรู้ไหม

และฉันก็รักเธอไม่เท่าเดิม
แต่รู้ไหมว่ารักฉันเป็นยังไง

ให้ลองนับ ดวงตะวัน กี่ครั้งที่ลอยบนฟ้า
ให้ลองนับเข็มนาฬิกา ผ่านเที่ยงคืนมากี่ครั้ง
หากวันนี้เธอนับได้เท่าไหร่ พรุ่งนี้ก็เพิ่มใหม่
ไม่ต่างอะไรกับความรักจากใจฉัน รักเธอไม่เท่าเดิม

ให้ลองนับ ดวงตะวัน กี่ครั้งที่ลอยบนฟ้า
ให้ลองนับเข็มนาฬิกา ผ่านเที่ยงคืนมากี่ครั้ง
หากวันนี้เธอนับได้เท่าไหร่ พรุ่งนี้ก็เพิ่มใหม่
ไม่ต่างอะไรกับความรักจากใจฉัน รักเธอไม่เท่าเดิม