รักเธอที่สุดเลย

รักเธอที่สุดเลย

เนื้อเพลง รักเธอที่สุดเลย

ญ.]ต่อ ให้ร้อยให้พันหมื่นคน
ไม่สน จะดีเท่าไรก็ตาม
แม้ดาว ที่ดู งดงาม
ไม่เท่า ใจเธอ
ที่ดีที่งามตลอดมา
[จะคนนั้น] ไม่เคยจะมอง
[จะคนโน้น] ไม่เคยสักครา
[จะคนไหน]
ไม่เคยชายตา ให้ ใคร
ฉัน รักเธอที่สุดเลย
รักเธอที่สุดเลย
ไม่มีเหลือดวงใจจะรัก ใคร
ฉัน รักเธอที่หนึ่งเลย
รักเธอที่หนึ่งเลย
ไม่เป็นสองเป็นรองจากผู้ ใด
ต่อ ให้ฟ้าจะดูเปลี่ยนไป
ดอกไม้
จะโรยและไม่ยอมบาน
เสียงเพลง จะดู เงียบงัน
แต่รัก ของเรา
จะมีให้กันไม่เปลี่ยนไป
[เมื่อวานนี้] ก็ยังมีเธอ
[ในวันนี้] ก็ยังรักเธอ
[และพรุ่งนี้]
จะมีแต่เธอ เรื่อยไป
ฉัน รักเธอที่สุดเลย
รักเธอที่สุดเลย
ไม่มีเหลือดวงใจจะรัก ใคร
ฉัน รักเธอที่หนึ่งเลย
รักเธอที่หนึ่งเลย
ไม่เป็นสองเป็นรองจากผู้ ใด
ช.]ฉัน รักเธอที่สุดเลย
รักเธอที่สุดเลย
ไม่มีเหลือดวงใจจะรัก ใคร
ฉัน รักเธอที่หนึ่งเลย
รักเธอที่หนึ่งเลย
ไม่เป็นสองเป็นรองจากผู้ ใด
ช+ญ.]ฉัน รักเธอที่สุดเลย
รักเธอที่สุดเลย
ไม่มีเหลือดวงใจจะรัก ใคร
ฉัน รักเธอที่หนึ่งเลย
รักเธอที่หนึ่งเลย
ไม่เป็นสองเป็นรองจากผู้ ใด