รักหมดใจ

รักหมดใจ

เนื้อเพลง รักหมดใจ

Intro………..
..เมื่อ ฉัน รัก เธอ
รัก หมด ใจ
ไม่ ชายตาแลใครนอก
จาก เธอ
รัก เธอ ส–นิท ใน
ฝัง ใจ อยู่ แต่ เธอ
เมื่อ ฉัน รัก เธอ
รัก หมด ใจ
..ช่าง ใคร จะนินทา
หรือเหยียดหยาม
หาก เธอ จะ เลว ทราม
หรือ ยาก ไร้
ช้ำ รัก มา จาก ไกล
แม้ ไร้ คน ใส่ ใจ
เมื่อ ฉัน รัก เธอ
รัก หมด ใจ
..โลก อาจ รู้ ราญ ม–ลาย
แต่ รักฉันไม่เคย
จะ เปลี่ยน ไป
ขอ มั่น รัก ไป จน ตาย
เมื่อ รัก แล้ว รัก เดียว
ตลอด ไป
(ดนตรี….)
..โอ้ รัก แม้ ไกล สุด แผ่น ดิน
ปีก รัก จะโบยบิน ติด ตาม ไป
รัก แล้ว ไม่ หวั่น กลัว
แม้ ตัว จะ ห่าง ไกล
เมื่อ ฉัน รัก เธอ
รัก หมด ใจ
..หาก เธอ มิ รัก ฉัน
ก็ ช่าง เธอ
ให้ ฉัน รัก เธอ ก็ สุข ใจ
ถึง รัก แล้ว โศกศัลย์
ช่าง มัน ไม่ หวั่น ไหว
เมื่อ ฉัน รัก เธอ
รัก หมด ใจ..