รักหนอรัก

รักหนอรัก

ฟังเพลง รักหนอรัก

เนื้อเพลง รักหนอรัก

รักหนอรักไม่จริง
ถูก ทอดทิ้งใจหาย
รักหนอรักกลับกลาย
สิ้น สลายกลายขม
รักหนอรักต้องตรม
สุดระทม ขมขื่น.

รักหนอรักไม่รอ
เฝ้า งอนง้อรอฝืน
รักหนอรักไม่คืน
ชื่น เป็นช้ำกำสรวล
เราหนอเราเฝ้าครวญ
เมื่อรักรวน ลับล่วง.

เธอหนอเธอขยี้ รัก
และภักดีของฉันหวัง
กลายมลายเหมือนฝัน
ฝันลวง
ใจหนอใจภักดี
ฉันพลีให้เธอทั้งดวง
โดนรักลวงทั้งทรวง
แหลกแล้วเอย

ลืมหนอลืมเท่าไร
เจ็บเพียงไหนใจเอ๋ย
ลืมมิลืมได้เลย
โปรดอย่าเย้ยผู้แพ้
ใจหนอใจอ่อนแอ
ไม่ผันแปร รักเธอ

เธอหนอเธอขยี้ รัก
และภักดีของฉันหวัง
กลายมลายเหมือนฝัน
ฝันลวง
ใจหนอใจภักดี
ฉันพลีให้เธอทั้งดวง
โดนรักลวงทั้งทรวง
แหลกแล้วเอย

ลืมหนอลืมเท่าไร
เจ็บเพียงไหนใจเอ๋ย
ลืมมิลืมได้เลย
โปรดอย่าเย้ยผู้แพ้
ใจหนอใจอ่อนแอ
ไม่ผันแปรรักเธอ
ไม่ผันแปรรักเธอ
ฮื่อ ฮือ ฮื้อ ฮือ ฮือ