รักสำรอง

รักสำรอง

เนื้อเพลง รักสำรอง

ดนตรี 8 ห้อง..6..
7..8. ใครจะเชื่อ
ว่าเธอรักฉัน
เพราะทุกวัน เธอมีคนอื่น
ใจ ฉันต้องทนฝืน
ซ่อนความขมขื่น เก็บเอาไว้ภายใน
คำที่บอก ว่าเธอรักฉัน
ฟังเหมือนคำ ย้ำเตือนใจให้
คอย นึกภาพบาดใจ
ถึงคนหน้าใส
เขาเคียงกายใกล้เธอ
บุญ เธอสร้างมาดี
มี แต่คนรักเธอ
กรรม ฉันที่เสนอ
รักให้แก่เธอ
อย่างไม่เหลือให้ใคร
ถึงเธอบอก จะสิ้นรักฉัน
ใจฉันนั้น ผันแปรไม่ได้
คง รักอยู่ร่ำไป
ทั้งแน่แก่ใจ เขารักเพียงสำรอง
ดนตรี 8 ห้อง..7..
8.. บุญ เธอสร้างมาดี
มี แต่คนรักเธอ
กรรม ฉันที่เสนอ
รักให้แก่เธอ
อย่างไม่เหลือให้ใคร
ถึงเธอบอก จะสิ้นรักฉัน
ใจฉันนั้น ผันแปรไม่ได้
คง รักอยู่ร่ำไป
ทั้งแน่แก่ใจ เขารักเพียงสำรอง