รักย่อมจากลา

รักย่อมจากลา

เนื้อเพลง รักย่อมจากลา

คำว่ารักที่ใครใฝ่หา แต่สิ่งที่ได้มาคือความเจ็บช้ำ
คือความจริง ที่ใครบอกไว้
ที่ใดมีรัก ก็มีความ