รักยืนยง

รักยืนยง

เนื้อเพลง รักยืนยง

เมื่อสอง
เราครองรักมั่น
นั่นจะ ไม่เป็นเพียงสัญญา
วันคืน ผ่านไป มีค่า
ยิ่งกว่า คำสัญญาใดใด
รัก เรามั่นคงผูกพัน ซึ้ง ใจ
รัก มอบซึ่งกันและกัน
ให้ความรักผูกพันในหัว ใจ
รักเรา ยืนยง
….ดนตรี……
ทุกที ที่เธอจากไป
ไม่อาจ ซ่อนความขมขื่นใจ
ไม่ว่า เธอจะไปหนใด
นำใจ รักฉันไปพร้อมเธอ
รัก ฉันนั้นมอบแด่เธอ เท่านั้น
แล้ว เธอเก็บรักให้ใคร
ให้ความรัก ผูกพันในหัว ใจ
รักเรา ยืนยง….
…ถ้าเธอพบ กับรัก ใหม่
ดวง ใจ ของ ฉัน
ปวด รวด ร้าว
ไม่อาจรัก ใครได้ อีก
ได้ โปรด ปรา ณี
เก็บ ใจ รัก ไว้ ให้กับฉัน
ให้เรา ผูกใจสัมพันธ์
ไม่หวั่น แม้แต่ความใกล้ไกล
สัญญา ยังไม่มีความหมาย
ขอเธอ ไม่หวั่นไหวเรื่องใด
ฉัน เฝ้ารอเธอทุกที ที่จาก
ขอ เธอกลับมาด้วยใจ
ให้ความรัก ผูกพันในหัว ใจ
รักเรา ยืนยง
.ถ้าเธอพบ กับรัก ใหม่
ดวง ใจ ของ ฉัน
ปวด รวด ร้าว
ไม่อาจรัก ใครได้ อีก
ได้ โปรด ปรา ณี
เก็บ ใจ รัก ไว้ ให้กับฉัน
.ถ้าเธอพบ กับรัก ใหม่
ดวง ใจ ของ ฉัน
ปวด รวด ร้าว
ไม่อาจรัก ใครได้ อีก
ได้ โปรด ปรา ณี
เก็บ ใจ รัก ไว้ ให้กับฉัน