รักยามจน

รักยามจน

เนื้อเพลง รักยามจน

ดนตรี 3 Bars..2…
3… ตัดสินใจแน่แล้วหรือไร
เรื่องคุณ จะไปอยู่กินกับเขา
ความพิศวาทขาดแล้วสองเรา
เงียบเหงา หัวใจเมื่อไร้เธอปอง
อยากให้เหมือนก่อนครั้งเราจน
ขัดสน สองเราสู้ทนหม่นหมอง
เราแสนสนิทชื่นชิดเคียงครอง
ยากไร้ เงินทองเราสองสุขใจ
ครั้นพอจะมีเงินทองขึ้นบ้าง
กลับมีมาร
กั้นกลางขวางรักเราได้
เธอลืมความรักเสียแล้วหรือไร
ลืมคนให้กำลังใจ
ปลอบใจจุนเจือ
ไม่คิดเป็นห่วงแล้วหรือไร
ใช่ไหม เมื่อใจขาดความเอื้อเฟื้อ
มั่งมีแล้วแจกใจรักพร่ำเพรื่อ
ไม่เหลือ เยื่อใยแม้สายเลือดเธอ
ดนตรี 7 Bars..5…6…
7… ไม่คิดเป็นห่วงแล้วหรือไร
ใช่ไหม เมื่อใจขาดความเอื้อเฟื้อ
มั่งมีแล้วแจกใจรักพร่ำเพรื่อ
ไม่เหลือ
เยื่อใยแม้สายเลือดเธอ…