รักผู้หญิงต้องอิงผู้ใหญ่

รักผู้หญิงต้องอิงผู้ใหญ่

เนื้อเพลง รักผู้หญิงต้องอิงผู้ใหญ่

เราเป็นคน
หลีกไปไม่พ้นรักนี้
คิดดูให้ดีความรักต้องมีพัวพัน
ชายหญิงเป็นของคู่กัน
เหมือนอาทิตย์นั้นคู่กับจันทร์
ดั่งสวรรค์
ชี้ทางให้รักต่อกันตลอดไป
คำโบราณ
กล่าวกันมานานจริงเออ
แม้ชายใดเจอ
ความรักที่พึงพอใจ
ใครรู้ว่ารักยั่งยืน
นั้นควรจะขึ้นกับใคร
ที่ไหนคิดดูให้รู้แก่ใจทำตาม
รักต้องหมั่นบากบั่นเข้าไป
ผู้ใหญ่เห็นใจ
ไม่ทันเท่าไรได้ความ
มีคำกล่าวกันมางดงาม
คือยามรักเข้าตามตรอก
ออกตามประตูเถิด
คงมีชัยได้คนถูกใจไปครอง
สนใจเชิญลองดูสิต้องมีจริงๆ
ความรักเรานั้นมั่นคง
ขอเพียงจงรู้พึ่งพิง
รักผู้หญิงต้องอิงผู้ใหญ่แน่เอย

ฉันคนยากไร้ลำเค็ญ
ยากเย็นโปรดจงได้เห็นใจ
ถึงจนเพียงใด
ยังรู้ ฝักใฝ่สู้ทนไป ทุกวัน
รูปกายฉันทราม
แต่ใจงามรักไม่แปรผัน
ผูกความสัมพันธ์
รักตรง คงมั่น ดวงฤดี
ยอมตายแทนน้อง
คอยคุ้มครองไม่ให้น้องต้องราคี
ปกปักศักดิ์ศรี
รักหวงดวงชีวีนี้เพียงผู้เดียว
จะเป็นเหมือนทาส
อยู่ในเรือนรักเจ้ากลมเกลียว
ฝากใจรักเดียว
หญิงใดไม่เกี่ยว จนตาย