รักบริสุทธิ์

รักบริสุทธิ์

เนื้อเพลง รักบริสุทธิ์

รีบไปเสียเถิด ก่อนที่จะสายเกิน
โปรดจงเดินหนีไปจากฉัน
อยู่ต่อไป หัวใจฉันคงไม่มีวัน
ให้เราพรากจากกันแน่นอน
.เขานั้นมาก่อน ก่อนเราจะพบกัน
อย่าให้ฉันล่วงเกินกว่านี้
ผิดมากพอ แล้วพอขอให้มันยุติ
เป็นคนดีของเขาน่ะเธอ
.ตัดไฟเสียแต่ต้นลม
ไม่ให้ลามไหม้ ไปทำร้ายให้ใคร
ต้องเจ็บ เก็บเพียงความทรงจำ
ที่ดีไว้ให้กัน
คิดถึงฉันสักนิดก็พอ
.รีบไป ไปเสียเถิดไป
ไม่ต้องหันมามอง
ฉันอยากจะร้องไห้ไปเสียที
รักบริสุทธิ์ อย่าให้มันต้องมี
รอยราคีรีบไปเสียเถิด
ดนตรี..Solo…….
.เขานั้นมาก่อน ก่อนเราจะพบกัน
อย่าให้ฉันล่วงเกินกว่านี้
ผิดมากพอ แล้วพอขอให้มันยุติ
เป็นคนดีของเขาน่ะเธอ
.ตัดไฟเสียแต่ต้นลม
ไม่ให้ลามไหม้ ไปทำร้ายให้ใคร
ต้องเจ็บ เก็บเพียงความทรงจำ
ที่ดีไว้ให้กัน
คิดถึงฉันสักนิดก็พอ

.รีบไป ไปเสียเถิดไป
ไม่ต้องหันมามอง
ฉันอยากจะร้องไห้ไปเสียที
รักบริสุทธิ์ อย่าให้มันต้องมี
รอยราคีรีบไปเสียเถิด
ตัดไฟเสียแต่ต้นลม
ไม่ให้ลามไหม้ ไปทำร้ายให้ใคร
ต้องเจ็บ เก็บเพียงความทรงจำ
ที่ดีไว้ให้กัน
คิดถึงฉันสักนิดก็พอ
.รีบไป ไปเสียเถิดไป
ไม่ต้องหันมามอง
ฉันอยากจะร้องไห้ไปเสียที
รักบริสุทธิ์ อย่าให้มันต้องมี
รอยราคีรีบไปเสียเถิด.