รักน้องคนเดียว

รักน้องคนเดียว

เนื้อเพลง รักน้องคนเดียว

ดนตรี..12..Bars……..
…11…12
งาน กับเงิน
เงินมันเกี่ยวกับงานไหม
ไม่มีใครใช้เงินไปทำงาน
งาน ไม่เดิน
เงินไม่ค่อยจะมีผลาญ
แต่ทำงานมากไป
ก็เลอะเทอะ
งาน กับงง
คงจะหลีกไม่ค่อยพ้น
ยังจะมีเรื่อง
คนมาอีกตั้งเยอะ
งง กับงาน
จนสติชักเริ่มเลอะ
ยืนตะโกนร้องเพลง
กันเถอะสบายใจ
รักน้องคนเดียว
รักน้องคนเดียว
รักน้องคนเดียว
ไม่ขอข้องเกี่ยวใคร
รักน้องคนเดียว
รักน้องคนเดียว
ไม่เลยไม่เคยรักใคร
ดนตรี..8..Bars
7…8
เมือง กับคน
คนมีอยู่กันเป็นล้าน
ต้องไปคอยแย่งงาน
ก็เหนื่อยหน่อย
คน เป็นล้าน
งานมีอยู่แค่เพียงร้อย
แต่จะมัวนั่งคอย
ยิ่งเลอะเทอะ
งาน กับงง
คงจะหลีกไม่ค่อยพ้น
ยังจะมีเรื่องคน
มาอีกตั้งเยอะ
งง กับงาน
งงก็ปล่อยมันเหอะเน๊อะ
ยืนตะโกน
ร้องเพลงกันเถอะ
สบายใจ
รักน้องคนเดียว
รักน้องคนเดียว
รักน้องคนเดียว
ไม่ขอข้องเกี่ยวใคร
รักน้องคนเดียว
รักน้องคนเดียว
ไม่เลยไม่เคยรักใคร
รักน้องคนเดียว
รักน้องคนเดียว
รักน้องคนเดียว
ไม่ขอข้องเกี่ยวใคร
รักน้องคนเดียว
รักน้องคนเดียว
ไม่เลยไม่เคยรักใคร
ดนตรี..16..Bars
15…16
รักน้องคนเดียว
รักน้องคนเดียว
รักน้องคนเดียว
ไม่ขอข้องเกี่ยวใคร
รักน้องคนเดียว
รักน้องคนเดียว
ไม่เลยไม่เคยรักใคร
รักน้องคนเดียว
รักน้องคนเดียว
รักน้องคนเดียว
ไม่ขอข้องเกี่ยวใคร
รักน้องคนเดียว
รักน้องคนเดียว
ไม่เลยไม่เคยรักใคร