รักที่เลือกไม่ได้

รักที่เลือกไม่ได้

เนื้อเพลง รักที่เลือกไม่ได้

ดนตรี 5 Bars..3…4…
5.ฉันเกิดมาแล้วก็เหมือนกับคน
ทั้งหล้า
มีปรารถนา และมีหัวใจ
…ฉันก็เหมือนหญิง ทั่วไป
หมายมอบกายและดวงใจ
ให้คนที่ฉัน ใฝ่ปอง
…ฉันไม่ได้รักผู้ชายคนนี้
สักหน่อย
แม้แต่สักน้อย
ไม่เคยเหลียวมอง
…ฉันต้องให้เขาเคียงครอง
ทั้งที่ไม่รักไม่ปอง
เหมือนอยู่กรงทอง
แต่นองน้ำตา
โอ้ รัก ที่เลือกไม่ได้
เจ็บปวดดวงใจ แสน ทรมา
ด้วย..รัก ที่ได้ไม่ปรารถนา
รักที่ศรัทธา..มิได้ ดังใจ
…หวังแต่เธอนั้นที่ฉันใฝ่ฝัน
เคียงคู่
ได้โปรดจงรู้ ฉันตรมหัวใจ
…เขาอาจพรากฉัน เพียงกาย
มิอาจพรากรักไปได้
แม้ชีพสลาย จะรักแต่เธอ
ดนตรี 4 Bars..2…3…
4..โอ้ รัก ที่เลือกไม่ได้
เจ็บปวดดวงใจ แสน ทรมา
ด้วย..รัก ที่ได้ไม่ปรารถนา
รักที่ศรัทธา มิได้ ดังใจ
…หวังแต่เธอนั้นที่ฉันใฝ่ฝัน
เคียงคู่
ได้โปรดจงรู้ ฉันตรมหัวใจ
…เขาอาจพรากฉัน เพียงกาย
มิอาจพรากรัก ไปได้
แม้ชีพสลาย จะรัก แต่เธอ
.