รักที่เธอบอกมา

รักที่เธอบอกมา

เนื้อเพลง รักที่เธอบอกมา

รักที่เธอบอกมา ค่ามันเป็นอย่างไร
เพราะดูเธอเปลี่ยนใจ ช่างง่ายดาย

เพราะแค่เธอบอกลา เหตุผลแค่เธอเปลี่ยนไป
แต่ฉันยังคงเปลี่ยนใจ ไม่ง่ายดาย

เพราะเธอขอให้รักเราเป็นอย่างนั้น ตอนนั้น
ขอ ให้มันไม่เปลี่ยนไป
แต่สุดท้าย กลายเป็นเธอ ที่ทำร้ายตัวฉัน
รักของเราต้องจบลง
กับความรักที่เธอเคยฝัน กลับย้อนมาทำลายฉัน ต่อไป

หรือเพียงที่ผ่านมา ฉันเองที่ผิดไป
ที่รักเธอจนหมดใจ อย่างง่ายดาย

เพราะเธอขอให้รักเราเป็นอย่างนั้น ตอนนั้น
ขอ ให้มันไม่เปลี่ยนไป
แต่สุดท้าย กลายเป็นเธอ ที่ทำร้ายตัวฉัน
รักของเราต้องจบลง
กับความรักที่เธอเคยฝัน กลับย้อนมาทำลายฉัน ต่อไป

เพราะเธอขอให้รักเราเป็นอย่างนั้น ตอนนั้น
ขอ ให้มันไม่เปลี่ยนไป
แต่สุดท้าย กลายเป็นเธอ ที่ทำร้ายตัวฉัน
รักของเราต้องจบลง
กับความรักที่เธอเคยฝัน กลับย้อนมาทำลายฉัน ต่อไป