รักที่อยากลืม

รักที่อยากลืม

เนื้อเพลง รักที่อยากลืม

ปลิดปลิว เคว้งคว้าง
ชีวิตฉันดั่งใบไม้
ที่หลุดลอย
น้ำตาฉันเป็นลำธาร
อาบรักที่ผิดหวัง ในตัวเธอ
ร้องทุกข์กับผืนทราย
ที่เผลอใจไปรักเธอ
จึงต้องมานั่งซึมเหม่อ
เพราะรักเธอ
เพียงข้างเดียว.
.หยาดฝน พร่างฟ้า
ชีวิตฉันปรารถนา
เธอผู้เดียว
รักเอย เหมือนดั่งคมเคียว
เกี่ยวแม้
ข้าวที่เขียว ยังคานา
.ฝนเอย จงเป็นพยาน
ข้าขอวาน จงเมตตา
จงช่วยทำให้ใจข้า
ได้ร้างลาลืมรักลง
….ดนตรี…..
หยาดฝน พร่างฟ้า
ชีวิตฉันปรารถนา
เธอผู้เดียว
รักเอย เหมือนดั่งคมเคียว
เกี่ยวแม้
ข้าวที่เขียว ยังคานา
.ฝนเอย จงเป็นพยาน
ข้าขอวาน จงเมตตา
จงช่วยทำให้ใจข้า
ได้ร้างลาลืมรักลง
จงช่วยทำให้ใจข้า
ได้ร้างลาลืมรักลง