รักทรมาน

เนื้อเพลง รักทรมาน

ดนตรี 7 Bars..5…6…
7….เกลียดดวงใจ ตัวเองนัก
รักใคร ไม่เคยได้ชื่นชม
มัวแต่เพลิน เชื่อคารม
เขาลวง เราตรมตลอดใจ
เจ็บช้ำ คราวก่อน ร้าวรอนจนสุดจะทน
กี่คนที่ทิ้งเราไป
แรกบอก รักเราจริงจริง
นานหน่อย ทิ้งเราจนไกล
แล้วใคร ไม่ช้ำอุรา
จากกันที ที่เคยรัก
รักลวง จนใจเราด้านชา
รอคอยคน ที่เมตตา
หลงรอ คอยมาจนเนิ่นนาน
ความรักเราแน่ แท้จริงก็แต่เพียงฝัน
ตื่นพลันขื่นขม ซมซาน
ทนอยู่ทุกดวงชีวี มีแต่ทุกข์ทรมาน
ร้าวรานจากนี้ จนตาย
ดนตรี 8 Bars..6…7…
8….จากกันที ที่เคยรัก
รักลวง จนใจเราด้านชา
รอคอยคน ที่เมตตา
หลงรอ คอยมาจนเนิ่นนาน
ความรักเราแน่ แท้จริงก็แต่เพียงฝัน
ตื่นพลันขื่นขม ซมซาน
ทนอยู่ทุกดวงชีวี มีแต่ทุกข์ทรมาน
ร้าวรานจากนี้ จนตาย