รักซ้อน

ฟังเพลง รักซ้อน

https://youtube.com/watch?v=4VnSR04WSg4

เนื้อเพลง รักซ้อน

รักซ้อน ซ่อนรัก
เพิ่งประจักษ์แสนปวดใจ
ทุ่มเท รักไปเท่าไหร่

สิ่งที่ได้คือเขาลวงเรา
ลอยไป สู่ความหลัง
แสนประดัง ปวด ใจร้าว
เคลียคลอ เขามีคู่เคล้า
ได้แต่เอา
เสียงเพลงปลอบใจ

รักซ้อน ซ่อนรัก
เพิ่งประจักษ์แสนปวดใจ
ทุ่มเท รักไปเท่าไหร่

สิ่งที่ได้คือเขาลวงเรา
ลอยไป สู่ความหลัง
แสนประดัง ปวด ใจร้าว
เคลียคลอ เขามีคู่เคล้า
ได้แต่เอา
เสียงเพลงปลอบใจ

ลอยไป สู่ความหลัง
แสนประดัง ปวด ใจร้าว
เคลียคลอ เขามีคู่เคล้า
ได้แต่เอา
เสียงเพลงปลอบใจ