รักซ้อน

เนื้อเพลง รักซ้อน

Intro 12 Bars 10…11…
12..รักซ้อน ซ่อนรัก
เพิ่งประจักษ์ แสนปวดใจ
ทุ่มเท รักไปเท่าไร
สิ่งที่ได้ คือเขาลวงเรา
…ลอยไป สู่ความหลัง
แสนประดัง ปวดใจร้าว
เคลียคลอ เขามีคู่เคล้า
ได้แต่เอา เสียงเพลงปลอบใจ
Solo 12 Bars 10…11…
12..รักซ้อน ซ่อนรัก
เพิ่งประจักษ์ แสนปวดใจ
ทุ่มเท รักไปเท่าไร
สิ่งที่ได้ คือเขาลวงเรา
…ลอยไป สู่ความหลัง
แสนประดัง ปวดใจร้าว
เคลียคลอ เขามีคู่เคล้า
ได้แต่เอา เสียงเพลงปลอบใจ.