รักฉันทำไม

รักฉันทำไม

เนื้อเพลง รักฉันทำไม

ดนตรี 16 Bars..15…
16… รัก กันมานาน
ฉัน ไม่เคยเจอ
คำ ดีดี คำที่เธอ จะชมกัน
คล้อย ก็ระแวง แย้ง ก็รำคาญ
เป็นตัวการ ทำให้เธอ ไม่พอใจ
พูด ก็จับผิด คิด ก็ถูกบ่น
ดูเป็นคน คนไม่มี ความดีอะไร
โน่น ก็เต็มที นี่ ก็เกินไป
จะทำไง ไม่เคย ดี ซักครั้ง
แล้วรักทำไม คุย กันซักที
ถ้าฉันไม่ดี ไม่ควร มามี–ใจ
รักฉันทำไม ขอ คุยกันใหม่
ให้ ฉันยอม เธอ ตลอดไป
คง ไม่มีทาง
ดนตรี 16 Bars..15…
16… ถาม กันตรงตรง
ถาม ว่าเป็นเธอ
เป็นตัวเธอ โดนฉันทำ จะเป็นไง
รัก กันดังเดิม หรือ ว่าจะไป
ไปลองทาย ลองถามใจ เธอดูเลย
พูด ก็จับผิด คิด ก็ถูกบ่น
ดูเป็นคน คนไม่มี ความดีอะไร
โน่น ก็เต็มที นี่ ก็เกินไป
จะทำไง ไม่เคย ดี ซักครั้ง
แล้วรักทำไม คุย กันซักที
ถ้าฉันไม่ดี ไม่ควร มามี–ใจ
รักฉันทำไม ขอ คุยกันใหม่
ให้ ฉันยอม เธอ ตลอดไป
คง ไม่มีทาง
ดนตรี 9 Bars..7…
8…9 แล้วรักทำไม คุย กันซักที
ถ้าฉันไม่ดี ไม่ควร มามี–ใจ
รักฉันทำไม ขอ คุยกันใหม่
ให้ ฉันยอม เธอ ตลอดไป
คง ไม่มีทาง