รักจำร้าง

เนื้อเพลง รักจำร้าง

……(ดนตรี)……
ญ.รักหวานชื่น
เคล้าสะอื้นฝืนตรม
รักรื่นรมย์ คลอระทมข่มเศร้า
ช.โอบ ถนอมไว้ในอ้อมโลมเล้า
ญ.รักเอา รักเอา
เร้าเหมือนร้างจะสร่าง
ช.เสียง ดึกแล้ว แก้วตา
ขออยู่ดูหน้าก่อนลาจากนาง
ญ.อา..รักหวานซึ้งตรึงร่าง
พอสางฟ้าสว่าง
ก็จะร้างทรวงเศร้า
ช.เหมยฟ้าอย่าครวญหวนไห้
ร้างไปรักใช่ จะไร้จากเรา
ช.รักแสนซื่อ คือเงื้อมเงา
จะกอด ยอดเยาว์
เอาขวัญเศร้าเฝ้านวล..
……(ดนตรี)……
ช.เสียง ดึกแล้ว แก้วตา
ขออยู่ดูหน้าก่อนลาจากนาง
ญ.อา..รักหวานซึ้งตรึงร่าง
พอสางฟ้าสว่าง
ก็จะร้างทรวงเศร้า
ช.เหมยฟ้าอย่าครวญหวนไห้
ร้างไปรักใช่ จะไร้จากเรา
ช.รักแสนซื่อ คือเงื้อมเงา
จะกอด ยอดเยาว์
เอาขวัญเศร้าเฝ้านวล..