รักจันทร์

รักจันทร์

เนื้อเพลง รักจันทร์

ดนตรี….
..จากใจพี่ทั้งผอง
รักน้องจะครองยืนยัน
จากใจพี่ทุกวัน
รักจันทร์หลงจันทรา
เสน่ห์น้องนั้นงามตรึงตรา
ฮื้ม…หลงฟ้าจันทร์

..เจ้ารักพี่บ้างไหม
บ้างไหมแสงจันทร์
มาห่มใจฉัน
ให้แสงจันทร์นวล
พี่ชวนเฉิดฉาย
โอ้ตาน้องเป็นประกาย
ฮึ้ม…เขินอายซ่อน

..หากว่าจันทร์แจ่มฟ้า
ดาราคงหมอง พี่ก็จะนั่งมอง
แสงจันทร์อร่าม พระรามแผลงศร
จะปักในหัวใจงามงอน
ฮื้ม…ด้วยศรรัก
กามเทพท่านได้รู้จัก
ว่าจันทร์มีรัก กับพี่แล้วเอย
..จากใจพี่ให้น้อง
รักน้องจะครองวิวาห์
พี่จะขอสัญญา
สัญญา ให้ฆ่าเลย
ให้พี่ นั้นได้ชมเชย
ฮื้ม…หอมแก้มนะจันทร์
จะจูบน้องพิไรรำพัน
ร่วมสร้างสวรรค์ ด้วยกันนะเธอ…
ดนตรี……
..จากใจพี่ทั้งผอง
รักน้องจะครองยืนยัน
จากใจพี่ทุกวัน
รักจันทร์หลงจันทรา
เสน่ห์น้องนั้นงามตรึงตรา
ฮื้ม…หลงฟ้าจันทร์

..เจ้ารักพี่บ้างไหม
บ้างไหมแสงจันทร์
มาห่มใจฉัน
ให้แสงจันทร์นวล
พี่ชวนเฉิดฉาย
โอ้ตาน้องเป็นประกาย
ฮึ้ม…เขินอายซ่อน

..หากว่าจันทร์แจ่มฟ้า
ดาราคงหมอง พี่ก็จะนั่งมอง
แสงจันทร์อร่าม พระรามแผลงศร
จะปักในหัวใจงามงอน
ฮื้ม…ด้วยศรรัก
กามเทพท่านได้รู้จัก
ว่าจันทร์มีรัก กับพี่แล้วเอย
..จากใจพี่ให้น้อง
รักน้องจะครองวิวาห์
พี่จะขอสัญญา
สัญญา ให้ฆ่าเลย
ให้พี่ นั้นได้ชมเชย
ฮื้ม…หอมแก้มนะจันทร์
จะจูบน้องพิไรรำพัน
ร่วมสร้างสวรรค์ ด้วยกันนะเธอ…