รักจริงไหม

รักจริงไหม

เนื้อเพลง รักจริงไหม

..ดนตรี.6.Bars..4…5…
6…โอ้รักเอย น่าเชย อยู่หนใด
.ใกล้หรือไกล ฤทัยใฝ่ใจฝัน
.ก่อนรักจริง แอบอิงไม่เว้นวัน
.สุขสัมพันธ์ ไม่นานรักก็ห่าง
..อยากเจอคนรักจริงใจสักราย
.จะมอบกายและใจ ไว้เคียงข้าง
.จะรักคุณแอบอุ่น ไม่รู้จาง
.หมดหนทาง คอยไปมิได้ชม
..แปลกเหลือเกิน
.ที่คุณมาง้องอน
.เอ่ยขอ วอน เคียงคู่ สุ่สุขสม
.หวั่นหัวใจผู้ชายลวง ลิ้นลม
.ไม่ขอชม ยอมตายเสียดีกว่า
.หากเธอจริง รักจริงใจซื่อตรง
.อย่ามัวงง นะเธอ จงฟังว่า
.อย่าเหนียมอาย
.โปรดจงให้สัญญา
.บอกสักคำ เถอะว่า รักฉันจริง
..ดนตรี.16.Bars.14..15..
16..แปลกเหลือเกิน
.ที่คุณมาง้องอน
.เอ่ยขอ วอน เคียงคู่ สุ่สุขสม
.หวั่นหัวใจผู้ชายลวง ลิ้นลม

.ไม่ขอชม ยอมตายเสียดีกว่า
.หากเธอจริง รักจริงใจซื่อตรง
.อย่ามัวงง นะเธอ จงฟังว่า
.อย่าเหนียมอาย
.โปรดจงให้สัญญา
.บอกสักคำ เถอะว่า รักฉันจริง