รักจริงตอนที่ 1

รักจริงตอนที่ 1

เนื้อเพลง รักจริงตอนที่ 1

ดนตรี..8..Bars
6…7…8
ฟ้าที่ครึ้ม
ใครบางคนยังคอย
แสงจะคล้อย
นานก็ลอยลับหาย…หัวใจ
ลอย…ลับไป
ถึงคนอยู่ แสน…ไกล
คอย เขาได้แต่คอย
รู้…
ดาวจะลอยเลือนร้างห่างลา
เขารู้…
เขาไม่เคยจะเสียน้ำตา
เขาไม่โทษเธอเลย
เขาไม่เคยที่จะโทษใคร
กำลังใจจากรักจริง
ดนตรี..4..Bars
2…3…4
คิดเสมอ เธอไม่เคยคืนคำ
เขายังย้ำ คำที่บอกหลายหน
รักเธอ ยังรักเธอ
แม้เธออยู่แสน…ไกล
คอย เขาได้แต่คอย
รู้…
ดาวจะลอยเลือนร้างห่างลา
เขารู้…
เขาไม่เคยจะเสียน้ำตา
เขาไม่โทษเธอเลย
เขาไม่เคยที่จะโทษใคร
กำลังใจจากรักจริง
ดนตรี..8..Bars
6…7…8
ตอนต่อไป
คิดเอาหน่อยละกัน
จะเป็นอย่างไร
ต้องคิดเอาหน่อยละกัน
Yeah Yeah
ตอนต่อไป
ต้องคิดเอาหน่อยละกัน
จะเป็นอย่างไร
ต้องคิดเอาหน่อยละกัน
Yeah Yeah