รักคุณเข้าแล้ว [วัยร้ายไฮสคูล]

รักคุณเข้าแล้ว [วัยร้ายไฮสคูล]

เนื้อเพลง รักคุณเข้าแล้ว [วัยร้ายไฮสคูล]

..รักคุณเข้าแล้ว เป็น ไร
รักจนคลั่งไคล้ จริง จัง
คุณ รักใคร หรือยัง
ฉัน ใด
หวั่นใจ ว่าคง ไม่แคล้ว
หลงรักเข้าแล้ว จนได้
บอกแล้ว ไม่วันไหน
ต้องเผลอใจ เข้า สักวัน
รักคุณเข้าแล้ว เต็ม ทรวง
แล้วคุณอย่าหวง สัม พันธ์
เรา คิดมารักกัน ดี ไหม
ก็ที ฉันยังรักคุณ
ก็ คุณ รักบ้างเป็นไร
ของรักกันได้
อย่าคิดอะไร เลย คุณ
…รักคุณเข้าแล้ว เป็น ไร
รักจนคลั่งไคล้ จริง จัง
คุณ รักใคร หรือยัง
ฉัน ใด
หวั่นใจ ว่าคง ไม่แคล้ว
หลงรักเข้าแล้ว จนได้
บอกแล้ว ไม่วันไหน
ต้องเผลอใจ เข้า สักวัน
รักคุณเข้าแล้ว เต็ม ทรวง
แล้วคุณอย่าหวง สัม พันธ์
เรา คิดมารักกัน ดี ไหม
ก็ที ฉันยังรักคุณ
ก็ คุณ รักบ้างเป็นไร
ของรักกันได้
อย่าคิดอะไร เลย คุณ
เพราะรักคุณ