รักคือทุกลมหายใจ

รักคือทุกลมหายใจ

เนื้อเพลง รักคือทุกลมหายใจ

ก็หล่อ เล็กน้อย
แต่ต้อย ต่ำมาก
ไม่อยาก จะให้เทียบ ใคร
ไม่อาจ ยืนยัน
ให้เธอ มั่นใจ ว่า
จะสบาย ถ้าเราคบกัน
.ไม่รู้ ว่าเธอ
คาดหวัง อะไร
ที่ตัด สินใจ ลงมา รักกัน
แต่ฉัน อยากบอกเธอ
.ตราบที่ยังมีลม หายใจ
ไม่มี วันไหน ไม่รัก เธอ
คนที่มันไม่เคย รักใคร
ขอเต็ม หัวใจ ทำให้ เธอ
จากนาที นี้เป็นต้นไป
ไม่ว่าอะไร ที่เรา ต้องเจอ
หากจะต้องตาย เพื่อเธอ
จะทำ และทำ
ด้วย ความ ภูมิใจ.
.จะสุข ทุกข์ ก็จะอยู่ข้างๆ
จะทำอย่างที่พูดไป
เพื่อตอบแทนเธอ
ที่ยอม ไว้ใจ ให้
ให้ผู้ชาย คนนี้ดูแล
.ไม่รู้ ว่าเธอ
คาดหวัง อะไร
ที่ตัด สินใจ ลงมา รักกัน
แต่ฉัน อยากบอกเธอ
.ตราบที่ยังมีลม หายใจ
ไม่มี วันไหน ไม่รัก เธอ
คนที่มันไม่เคย รักใคร
ขอเต็ม หัวใจ ทำให้ เธอ
จากนาที นี้เป็นต้นไป
ไม่ว่าอะไร ที่เรา ต้องเจอ
หากจะต้องตาย เพื่อเธอ
จะทำ และทำ
ด้วย ความ ภูมิใจ.
ไม่รู้ ว่าเธอ
คาดหวัง อะไร
ที่ตัด สินใจ ลงมา รักกัน
แต่ฉัน อยากบอกเธอ
.ตราบที่ยังมีลม หายใจ
ไม่มี วันไหน ไม่รัก เธอ
คนที่มันไม่เคย รักใคร
ขอเต็ม หัวใจ ทำให้ เธอ
จากนาที นี้เป็นต้นไป
ไม่ว่าอะไร ที่เรา ต้องเจอ
หากจะต้องตาย เพื่อเธอ
จะทำ และทำ
ด้วย ความ ภูมิใจ
รักที่มีนี้ เพื่อเธอ
ให้เธอ และเธอ
ทุก ลม หายใจ