รักข้ามขอบฟ้า

ฟังเพลง รักข้ามขอบฟ้า

เนื้อเพลง รักข้ามขอบฟ้า

ขอบฟ้า
เหนือ อาณา ใดกั้น
ใช่รัก จะดั้น
ยาก กว่านก โบยบิน
รักข้าม แผ่นน้ำ
รักข้าม แผ่นดิน
เมื่อความ รักดิ้น
ฟ้ายัง สิ้นความ กว้างไกล
ขอบฟ้า
ทิ้ง โค้งมา คลุมครอบ
อ้าแขน รายรอบ
โอบ โลกไว้ ภายใน
เหมือนอ้อม กอดรัก
แม้ได้ โอบใคร
ชาติ ภาษาไม่
สำคัญ เท่าใจ ตรงกัน
รัก ข้าม ขอบฟ้า
รักคือ สื่อ ภาษา สวรรค์
อาจมีใจ คนละดวง
ต่างเก็บ อยู่คนละทรวง
ไม่ห่วง ถ้ามี สัมพันธ์
ขอบฟ้า
แม้ จะคน ละฟาก
ห่างไกล กันมาก
แต่ ก็ฟ้า เดียวกัน
รักข้าม ขอบฟ้า
ข้ามมา ผูกพัน
ผูกใจ รักมั่น
สองดวง ให้เป็น ดวงเดียว

รัก ข้าม ขอบฟ้า
รักคือ สื่อ ภาษา สวรรค์
อาจมีใจ คนละดวง
ต่างเก็บ อยู่คนละทรวง
ไม่ห่วง ถ้ามี สัมพันธ์

ขอบฟ้า
แม้ จะคน ละฟาก
ห่างไกล กันมาก
แต่ ก็ฟ้า เดียวกัน
รักข้าม ขอบฟ้า
ข้ามมา ผูกพัน
ผูกใจ รักมั่น
สองดวง ให้เป็น ดวงเดียว
ฮือ ฮื้อฮือ ฮื่อฮือ
ฮื่อฮือ ฮื้อฮือ ฮื่อฮือ
ฮื้อ ฮือ