ระราน

ระราน

เนื้อเพลง ระราน

ไม่ใช่เป็นคนอารมณ์วู่วาม
ไม่ใช่เป็นคนที่คอยชอบหา
เรื่องใครเขา
ไม่ใช่เป็นคนที่เอาแต่ใจ
ไม่อยากให้เธอมองกัน
ว่าฉันเบียดเบียนเขา
.รักเรา จบฉันเข้าใจ
ไม่คิด จะดึง เธอมาคืน
ฉัน เพียง แต่ทน ฝืนยอม
ให้ตัวเขา ทำเธอเจ็บไม่ไหว
.ยังไงต้องระ ราน
กีดกันเขาและเธอ
ยังไงต้องขวาง ทาง
ที่เธอเดินก้าวไป
จะให้เขา รู้
บังอาจให้เธอต้องเสียใจ
ต้องเป็นไง
และจะไม่มีทาง ออมมือ.
…ถ้าหากเธอมองในมุมที่ดี
ก็อาจจะพอเข้าใจ
ที่ฉัน ทำอย่างนั้น
แต่หากเธอมองในมุมกลับกัน
ก็อาจ จะมองว่าคนอย่างฉัน
สุดเลวร้าย
.รักเรา จบฉันเข้าใจ
ไม่คิด จะดึง เธอมาคืน
ฉัน เพียง แต่ทน ฝืนยอม
ให้ตัวเขา ทำเธอเจ็บไม่ไหว
.ยังไงต้องระ ราน
กีดกันเขาและเธอ
ยังไงต้องขวาง ทาง
ที่เธอเดินก้าวไป
จะให้เขา รู้
บังอาจให้เธอต้องเสียใจ
ต้องเป็นไง
และจะไม่มีทาง ออมมือ.
….ดนตรี..
ยังไงต้องระ ราน
กีดกันเขาและเธอ
ยังไงต้องขวาง ทาง
ที่เธอเดินก้าวไป
จะให้เขา รู้
บังอาจให้เธอต้องเสียใจ
ต้องเป็นไง
เขาจะต้องเจอดี
.ยังไงต้องระ ราน
กีดกันเขาและเธอ
ยังไงต้องขวาง ทาง
ที่เธอเดินก้าวไป
จะให้เขา รู้
บังอาจให้เธอต้องเสียใจ
ต้องเป็นไง
และจะไม่มีทาง ออมมือ.