ระยองแดนสวรรค์

ระยองแดนสวรรค์

เนื้อเพลง ระยองแดนสวรรค์

ดนตรี..เพื่อศักดิ์ศรีชาวระยอง..
..ระยองนั้นเป็นดั่งแดนสวรรค์
ล้ำลาวัลย์เฉิดฉันเมืองไทย
สวยอยู่คู่ท้องฟ้าทะเลใส
ทั้งอ่าวไทยกว้างใหญ่จนสุดตา
..โอ้ระยองนั้นมีดั่งมนต์ขลัง
เสน่ห์รั้งให้มาเที่ยวสักครา
เกาะเสม็ดสวนสนงามตรึงตรา
ยากจะหาที่ใดมาเทียบเคียง
..บอกกันก่อนว่าคนระยองเอาได้
หาใช่ให้มาร่วมเตียง
แต่ถ้ารักรักจริงจริงไม่เถียง
ไม่เกี่ยงถึงเธอจนรวย
..รักคนระยองให้มองนางยักษ์
แล้วพิศพักตร์แลดูจนสุดสวย
พระอภัยมณีเป่าปี่นั่งสำรวย
เงือกนวยนาถมาในวารี
..สุนทรภู่กวีเอกท่านแต่งไว้
และท่านใช้โคลงกลอนเป็นศักดิ์ศรี
คนระยองจึงล้ำค่าบรรดามี
ภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนระยอง
..ระยองนั้นเป็นดั่งแดนสวรรค์
มาช่วยกันผลักดันนะชาวระยอง
อยู่ร่วมกันเป็นพี่เป็นน้อง
ให้พวกพ้องน้องพี่เป็นสุขเอย..
ดนตรี..โอ ระยอง สร้างสรรค์..
..บอกกันก่อนว่าคนระยองเอาได้
หาใช่ให้มาร่วมเตียง
แต่ถ้ารักรักจริงจริงไม่เถียง
ไม่เกี่ยงถึงเธอจนรวย

..รักคนระยองให้มองนางยักษ์
แล้วพิศพักตร์แลดูจนสุดสวย
พระอภัยมณีเป่าปี่นั่งสำรวย
เงือกนวยนาถมาในวารี
..สุนทรภู่กวีเอกท่านแต่งไว้
และท่านใช้โคลงกลอนเป็นศักดิ์ศรี
คนระยองจึงล้ำค่าบรรดามี
ภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนระยอง
..ระยองนั้นเป็นดั่งแดนสวรรค์
มาช่วยกันผลักดันนะชาวระยอง
อยู่ร่วมกันเป็นพี่เป็นน้อง
ให้พวกพ้องน้องพี่เป็นสุขเอย..