รอ

เนื้อเพลง รอ

..ถ้า เธอ
มีหัวใจ เหมือนฉัน ซักหน่อย
เธอคง ไม่ปล่อย
ให้ฉัน ต้องคอย อย่างนี้
เธอคง มองซึ้ง ถึง ไมตรี
เธอคงมองซึ้ง ถึงความ หวังดี
ที่มี เรื่อย มา
สู้ รอ
รอแล้ว รอแล้วรอ ไม่สิ้น
รอจน ใกล้ดับ
ถมทับ แผ่นดิน แผ่นฟ้า
เธอมอง ไม่ซึ้ง ถึง สายตา
เธอมองไม่ซึ้ง ถึงความ บูชา
ว่าฉัน ศรัทธา เพียงใด
…น้ำ หยดลงหิน
ทุกวัน หิน มันยังกร่อน
แต่หัวใจ อ่อนอ่อน
ของเธอ ทำด้วย สิ่งใด
ช่างไม่ สะทก สะท้าน
สะเทือน เหมือน หัวใจ
ช่างไม่ หวั่นไหว
ว่าใคร เขารัก เขารอ
สิ้น ลม
ลมหายใจ ของฉัน เมื่อไหร่
เธอคง จะต้อง
ได้รู้ ว่าใคร เฝ้าง้อ
ใครกัน มีรัก มีรัก เพียงพอ
ใครกันรอแล้ว แล้วยังเฝ้ารอ
เขารอ เขารอ เขารอ เขารอ
..สิ้น ลม
ลมหายใจ ของฉัน เมื่อไหร่
เธอคง จะต้อง
ได้รู้ ว่าใคร เฝ้าง้อ
ใครกัน มีรัก มีรัก เพียงพอ
ใครกันรอแล้ว แล้วยังเฝ้ารอ
เขารอ เขารอ เขารอ เขารอ