รอ

รอ

ฟังเพลง รอ

เนื้อเพลง รอ

แม้ว่าลมจะเปลี่ยนทิศไป
เมฆที่ลอยจะเปลี่ยนสีไป
ฉันก็ยังไม่เปลี่ยนหัวใจ
ที่มีให้เธอ
แม้ตะวันจะเลือนลับไป
ฝนจะซาจะหยุดหายไป
ฉันก็ยังไม่หยุดหัวใจ
ที่ยังรอเธอ
.วันนั้นวันนี้
พรุ่งนี้วันที่เท่าไหร่
วันไหนวันนั้น
แต่ฉันก็ยังรอเธอ
วันนั้นที่เคยได้รอ
ตั้งแต่แรกเจอ
พรุ่งนี้ก็ยังจะรอ
แต่เธอเรื่อยไป.
..ฟ้าอาจเบื่อที่อยู่ข้างบน
โลกอาจเบื่อที่มันต้องกลม
แต่ฉันไม่เบื่อที่ยังมั่นคง
โปรดจงเข้าใจ
แม้ว่าใครจะยังรักเธอ
แม้ว่าเธอจะยังรักใคร
ฉันก็ยังจะมีหัวใจ
ให้เพียงแค่เธอ
…ฉันไม่มีเหตุผล
ที่เป็นอย่างนี้มันเพราะอะไร
ฉันก็ไม่เข้าใจ
ทำไมต้องเป็นแค่กับเธอ
รู้แค่เพียงว่าใจ
บอกฉันทุกวันว่าฉันรักเธอ
รู้แค่เพียงว่าใจ
สั่งให้ฉันรอ โฮๆๆ
รอเธอ วันนั้นวันนี้
พรุ่งนี้วันที่เท่าไหร่
วันไหนวันนั้น
แต่ฉันก็ยังรอเธอ
วันนั้นที่เคยได้รอ
ตั้งแต่แรกเจอ
พรุ่งนี้ก็ยังจะรอ
แต่เธอเรื่อยไป
..ปา ดา ดับ ปา
.ปา ดา ดับ ปา…
ปา ดา ดับ ปา…ฮาๆ
ปา ดา ดับ ปา
ปา ดา ดับ ปา…
ปา ดา ดับ ปา ฮาโฮ