รอวันเธอว่าง

ฟังเพลง รอวันเธอว่าง

https://youtube.com/watch?v=nTGkmqRTCng

เนื้อเพลง รอวันเธอว่าง

ขอเวลา สามนาที
บอกกับพี่ตรงไปตรงมา
น้องรักใครอยู่
เปิดใจให้รู้เสียเลยดีกว่า
น้องรู้ไหมหนอ
พี่รอเวลา
รอวันขวัญตาว่างรัก
จะขอสมัคร
เป็นแฟนขวัญตา
จะขอสมัคร
เป็นแฟนขวัญตา
จะมีเวลาให้พี่บ้างไหม
จะมีเวลาให้พี่บ้างไหม
โถทำไม น้องทำเมิน
หลอกพี่เดิน
เทียวมาเทียวไป
หรือมีงานหนัก
อ่านจดหมายรัก
เสียจนเป็นไข้
ถ้ากวนใจน้อง
ต้องขออภัย
รอวันขวัญใจว่างจริงจริง
วันนี้จะนิ่ง
ไม่กวนขวัญตา
วันนี้จะนิ่ง
ไม่กวนขวัญตา
จะมีเวลาให้พี่ปีไหน
จะมีเวลาให้พี่ปีไหน

โถทำไมน้องทำเมิน
หลอกพี่เดิน
เทียวมาเทียวไป
หรือมีงานหนัก
อ่านจดหมายรัก
เสียจนเป็นไข้
ถ้ากวนใจน้อง
ต้องขออภัย
รอวันขวัญใจว่างจริงจริง
วันนี้จะนิ่ง
ไม่กวนขวัญตา
วันนี้จะนิ่ง
ไม่กวนขวัญตา
จะมีเวลาให้พี่ปีไหน
จะมีเวลาให้พี่ปีไหน
วันนี้จะนิ่ง
ไม่กวนขวัญตา
วันนี้จะนิ่ง
ไม่กวนขวัญตา
จะมีเวลาให้พี่ปีไหน
จะมีเวลาให้พี่ปีไหน