รอยยิ้ม

รอยยิ้ม

เนื้อเพลง รอยยิ้ม

ดนตรี..4..Bars……..
…2…3…4
มีแค่ตัวเราเอง
ไม่เคยจะสนใจว่าใคร
นั้นยังอยู่
ยังมีคนที่ทำทุกอย่าง
อยู่ข้างกาย
ในแววตา
เก็บงำความทุกข์ไว้ในใจ
ไม่เคยลืม
ปล่อยเวลา
ปล่อยคืนและวันผ่าน
ฉันต้องการจะชดเชย
อะไรสักอย่าง
ที่ไม่เคยได้ทำให้เธอเลย
ใช้เวลาอยู่แสนนาน
จนกว่าจะรู้
ถึงความหมาย
ของทุกสิ่งที่เธอให้มา
รอยยิ้ม
เพียงแค่เธอได้มองมา
ฉันก็เข้าใจ
ว่าทุกสิ่งเป็นเช่นไร
ใน ตอน นี้
มีแค่เพียงเพลงหนึ่ง
ที่แทนความจริงใจ
และฉันจะรักษาเอาไว้
ให้เธอ
นอนเถิดนอนหลับตา
หากความอ่อนล้า
นั้นมันทำให้เธอเจ็บ
ลืมจงลืมเรื่องราวทุกอย่าง
ให้พ้นไป
เตือนตัวเอง
หากเราต้องเสียใครคนนึง
ที่เข้าใจ
ก็จะไม่มีวันคืนเหมือนก่อน
โอ๊ว โว
ฉันต้องการจะชดเชย
อะไรสักอย่าง
ที่ไม่เคยได้ทำให้เธอเลย
ใช้เวลาอยู่แสนนาน
จนกว่าจะรู้
ถึงความหมาย
ของทุกสิ่งที่เธอให้มา
รอย ยิ้ม
เพียงแค่เธอได้มองมา
ฉันก็เข้าใจ
ว่าทุกสิ่งเป็นเช่นไร
ใน ตอน นี้
มีแค่เพียงเพลงหนึ่ง
ที่แทนความจริงใจ
และฉันจะรักษา
เอาไว้ให้เธอ
ดนตรี..6..Bars
4…5…6
รอย ยิ้ม
เพียงแค่เธอได้มองมา
ฉันก็เข้าใจ
ว่าทุกสิ่งเป็นเช่นไร
ใน ตอน นี้
มีแค่เพียงเพลงหนึ่ง
ที่แทนความจริงใจ
และฉันจะรักษาเอาไว้
รอย ยิ้ม
เพียงแค่เธอได้มองมา
ฉันก็เข้าใจ
ว่าทุกสิ่งเป็นเช่นไร
ใน ตอน นี้
มีแค่เพียงเพลงหนึ่ง
ที่แทนความจริงใจ
และฉันจะรักษาเอาไว้
ให้เธอ
โอ๊ว โว โอว โว่ว โอ อู๊
โว โอ่ อู อ้าว อู่ โว โอว
โว่ว ฮู ฮูว ฮุ้ว