รสชาติความเป็นคน

รสชาติความเป็นคน

เนื้อเพลง รสชาติความเป็นคน

เก็บมานานสงสัยเต็มทน
บางครั้งบางคนที่ดูยิ่งใหญ่
มั่งมีมากมาย
แต่กลายเป็นคนทุกข์ทน
แต่ทำไมบางครั้งบางคราว
ที่เขามองดูเป็นคนยากจน
เขาควรหมองหม่น
กลับยิ้มเสียจนเบิกบาน
ชีวิตเรามันดูวกวน
ปะปนทั้งทุกข์และสุขสันต์
ต่างกันไปมากมายร้อยพัน
ได้เห็นนานนาน
ก็เลย ได้เข้าใจ
ไม่มีชีวิตของใครที่ดีที่สุด
ต้องมีสะดุดต้องมีหลงทาง
ไม่มีชีวิตของใครที่ดีทุกอย่าง
ต้องล้มลงบ้าง สักวัน
มันคือรสชาติความเป็นคน
ดนตรี..12..Bars
10…11…12
อย่างตัวเรา บางครั้งยังมี
ทั้งร้ายทั้งดีที่รุมเข้ามา
ให้ฟัน ให้ฝ่า
ให้กล้า ให้กลัวเช่นกัน
ชีวิตเรามันดูวกวน
ปะปนทั้งทุกข์และสุขสันต์
ต่างกันไปมากมายร้อยพัน
ได้เห็นนานนาน
ก็เลย ได้เข้าใจ
ไม่มีชีวิตของใครที่ดีที่สุด
ต้องมีสะดุดต้องมีหลงทาง
ไม่มีชีวิตของใครที่ดีทุกอย่าง
ต้องล้มลงบ้าง สักวัน
มันคือรสชาติความเป็นคน
ดนตรี..8..Bars
6…7…8
ไม่มีชีวิตของใครที่ดีที่สุด
ต้องมีสะดุดต้องมีหลงทาง
ไม่มีชีวิตของใครที่ดีทุกอย่าง
ต้องล้มลงบ้าง สักวัน
ไม่มีชีวิตของใครที่ดีที่สุด
ต้องมีสะดุดต้องมีหลงทาง
ไม่มีชีวิตของใครที่ดีทุกอย่าง
ต้องล้มลงบ้าง สักวัน
ต้องล้มลงบ้าง สักวัน
ต้องล้มลงบ้าง สักวัน
ต้องล้มลงบ้าง สักวัน
มันคือรสชาติความเป็นคน