ยิ้ม ยิ้ม

เนื้อเพลง ยิ้ม ยิ้ม

ดนตรี..9..Bars
7…8..
อยู่อยู่ก็บอกว่าเลิกกัน
เบื่อเบื่อก็คงหาเรื่องไป
ปล่อยให้เรานั่งงง
เกิดคำถามมากมาย
ว่าผิดอะไรตรงไหน
หากเธอกำลังคบใครอื่น
เจอกันก็มาทักทายได้
แต่ก็ไม่เหมือนเดิม
เพราะสิ่งที่อยากพูดไป
มันเก็บอยู่ในใจฉัน
พูดไม่ออก ไม่ได้โกรธ
ฉันคงส่งยิ้มให้เท่านั้น
แต่มีคำเป็นล้านคำอยู่ข้างใน
ฉันไม่แคร์ ฉันคนใหม่
ฉันไม่อ่อนไหวเช่นวันนั้น
อยากบอกเธอว่าฉัน
ยิ้มจากหัวใจ
ดนตรี..9..Bars
7…8..
ต้องขอบใจเธอที่ทำถูก
ที่ปล่อยให้ฉันนั่งร้องไห้
เมื่อไม่มีความชัดเจน
อยู่แบบไม่เข้าใจ
ยิ่งกว่าโดนทำร้าย
หากเธอกำลังคบใครอื่น
เจอกันก็มาทักทายได้
แต่ก็ไม่เหมือนเดิม
เพราะสิ่งที่อยากพูดไป
มันเก็บอยู่ในใจฉัน
พูดไม่ออก ไม่ได้โกรธ
ฉันคงส่งยิ้มให้เท่านั้น
แต่มีคำเป็นล้านคำอยู่ข้างใน
ฉันไม่แคร์ ฉันคนใหม่
ฉันไม่อ่อนไหวเช่นวันนั้น
อยากบอกเธอว่าฉัน
ยิ้มจากหัวใจ
พูดไม่ออก ไม่ได้โกรธ
ฉันคงส่งยิ้มมีเท่านั้น
แต่มีคำว่าช้ำล้านคำข้างใน
ฉันไม่แคร์ ฉันคนใหม่
ฉันไม่อ่อนไหวเช่นวันนั้น
อยากบอกเธอว่าฉัน
ยิ้มจากหัวใจ