ยินดีที่เคยอยู่ตรงนั้น

ยินดีที่เคยอยู่ตรงนั้น

ฟังเพลง ยินดีที่เคยอยู่ตรงนั้น

เนื้อเพลง ยินดีที่เคยอยู่ตรงนั้น

แม้เวลาเนินนานผ่านมาเท่าไหร่
แม้ว่าคนข้างกายเธอไม่ใช่ฉัน
แม้ว่าฉันเป็นเพียงแค่ทางผ่าน
แม้ว่าเธอลืมกันก็ไม่เป็น

*อย่างน้อยฉันก็ยินดี
ครั้งหนึ่งที่ได้ชิดใกล้
ครั้งนึงฉันเคยได้ใช้คำว่าแฟนกับเธอเหมือนกัน

**อย่างน้อยครั้งนึง ฉันเคยได้ยิ้มกับเธอ
ฉันเคยหัวเราะกับเธอ ฉันเคย กอดเธอในตอนนั้น
อย่างน้อยครั้งนึง เราเคยร้องไห้ด้วยกัน ตอนที่ดูหนังเรื่องนั้น
แต่ตอนนี้ทุกเรื่องของเรามันเป็นแค่อดีต

***แม้เวลาเนินนานผ่านมาเท่าไหร่
แม้เธอจะมีใครก็ไม่สำคัญ
แม้ว่าฉันเป็นเพียงเรื่องราวความหลัง
แม้ตอนนี้เธอจะมีคนใหม่