ยินดีด้วย

ยินดีด้วย

เนื้อเพลง ยินดีด้วย

เธอ.กับฉัน มาเลิกกันดีกว่า.
เมื่อ.เธอไป แล้วก็ไม่ต้องมา
เจอหน้าเจอตา.
ก็อย่าได้มาพูดกัน
ยินดี.ที่เธอจะไป
หาแฟนใหม่.ตัดใจจากฉัน
ไม่หึง.ไม่หวงทวงสิทธิ์
เมื่อรักเป็นพิษ
ต่อไม่ติดแล้วนั่น
ตามใจ.ถ้าจะไปจากฉัน
เป็นปลื้ม.ที่เธอลืมสัมพันธ์
อ่ะเลิกรักกัน อ่ะดีใจ.ดีใจ
อ่ะเลิกรักกัน อ่ะดีใจ.ดีใจ
เธอ.กับฉัน มาเลิกกันดีกว่า.
เมื่อ.เธอไป แล้วก็ไม่ต้องมา
เจอหน้าเจอตา.
ก็อย่าได้มาพูดกัน
ยินดี.ที่เธอไม่แล
ฉันไม่แคร์.เรื่องราวพันนั้น
เมื่อรัก.มันไม่มีสุข
ยิ่งรักยิ่งทุกข์.
ฉุกละหุกเหลือกัน
ดีใจ.น่าจะไปตั้งนาน
ดีใจ.น่าจะไปเมื่อวาน
อ่ะเลิกรักกัน อ่ะดีใจ.ดีใจ
อ่ะเลิกรักกัน อ่ะดีใจ.ดีใจ
เธอ.กับฉัน มาเลิกกันดีกว่า.
เมื่อ.เธอไป แล้วก็ไม่ต้องมา
เจอหน้าเจอตา.
ก็อย่าได้มาพูดกัน
ยินดี.ที่เธอไม่แล
ฉันไม่แคร์.เรื่องราวพันนั้น
เมื่อรัก.มันไม่มีสุข
ยิ่งรักยิ่งทุกข์.
ฉุกละหุกเหลือกัน
ดีใจ.น่าจะไปตั้งนาน
ดีใจ.น่าจะไปเมื่อวาน
อ่ะเลิกรักกัน อ่ะดีใจ.ดีใจ
อ่ะเลิกรักกัน อ่ะดีใจ.ดีใจ
เธอ.กับฉัน มาเลิกกันดีกว่า.
เมื่อ.เธอไป แล้วก็ไม่ต้องมา
เจอหน้าเจอตา.
ก็อย่าได้มาพูดกัน
เธอ.กับฉัน มาเลิกกันดีกว่า.
เมื่อ.เธอไป แล้วก็ไม่ต้องมา
เจอหน้าเจอตา.
ก็อย่าได้มาพูดกัน
เจอหน้าเจอตา.
ก็อย่าได้มาพูดกัน