ยาวไกล

เนื้อเพลง ยาวไกล

พยายามแค่ไหนก็คงไม่ต่าง เธอยังคงไม่สนใจ
พยายามจะใกล้เท่าไหร่ยิ่งห่างไกล
มีเพียงทางแค่สองทางให้ไปต่อ คือจะพอหรือฝืนเดิน
ตามเธอไปไม่ไหว ก็ควรจะจบตรงนี้

ในใจยังรู้สึกอยากก้าวไป แต่มันหมดแรงแล้ว
มันเหนื่อยที่ฉันเป็นคนวิ่งตามเงาเธออยู่ข้างเดียว

มันเหนื่อยรู้ไหม มันเหนื่อยรู้ไหมเธอ
มันเหนื่อยที่ฉันทุ่มเททุกอย่าง
แต่มีแค่ความว่างเปล่า กลับมา

ในใจยังรู้สึกอยากก้าวไป แต่มันหมดแรงแล้ว
มันเหนื่อยที่ฉันเป็นคนวิ่งตามเงาเธออยู่ข้างเดียว

มันเหนื่อยรู้ไหม มันเหนื่อยรู้ไหมเธอ
มันเหนื่อยที่ฉันทุ่มเททุกอย่าง
แต่มันไม่มีความหมาย

มันเหนื่อยรู้ไหมเธอ
มันเหนื่อยที่ฉันทุ่มเททุกอย่าง
แต่มีแค่ความว่างเปล่า กลับมา