ยาของหัวใจ

ฟังเพลง ยาของหัวใจ

เนื้อเพลง ยาของหัวใจ

(ช) ฉัน คือคน อ้าง ว้าง
ฉันคือ คน ที่ขาดหาย
อยาก ได้ยา รักษา ใจ
หา เท่าไร หา ไม่เจอ
ฉันคือ คน สับสน
ฉันร้อน รน อยู่เสมอ
กว่า จะมา ได้พบ เจอ
นาน เหลือเกิน
(ช–ญ) ไม่ มี ยา ตัว ไหน
รักษา อดีต ฝัง ใจ
ทดแทน ที่ขาด หาย ไป
ได้เหมือน หัวใจ ที่รัก เธอ
เพิ่ง ได้ รู้
ว่ารัก ที่เกิด เพราะเธอ
เหมือนยา วิเศษ เลิศ เลอ
รักษา หัวใจ ให้แข็ง แรง
นาน เท่านาน

(ญ) ฉัน มีเธอ ได้ไหม
ขอ มีเธอ ตลอด ไป
อยู่ เป็นยา ของหัว ใจ
กัน และกัน
(ช–ญ) ไม่ มี ยา ตัว ไหน
รักษา อดีต ฝัง ใจ
ทดแทน ที่ขาด หาย ไป
ได้เหมือน หัวใจ ที่รัก เธอ
เพิ่ง ได้ รู้
ว่ารัก ที่เกิด เพราะเธอ
เหมือนยา วิเศษ เลิศ เลอ
รักษา หัวใจ ให้แข็ง แรง
นาน เท่านาน

(ช–ญ) ไม่ มี ยา ตัว ไหน
รักษา อดีต ฝัง ใจ
ทดแทน ที่ขาด หาย ไป
ได้เหมือน หัวใจ ที่รัก เธอ
เพิ่ง ได้ รู้
ว่ารัก ที่เกิด เพราะเธอ
เหมือนยา วิเศษ เลิศ เลอ
รักษา หัวใจ ให้แข็ง แรง
นาน เท่านาน