(ยัง) รอรัก

(ยัง) รอรัก

เนื้อเพลง (ยัง) รอรัก

ธรรมดาก็ดีอยู่แล้ว
ตามสบายแบบคนที่คุ้นเคย
เป็นอย่างนี้ไป นานเท่าไร
ที่เฝ้ารอ แต่เธอไม่รู้สึกแกล้งทำไม่รู้เลย

วันเวลาไม่เคยหยุดหมุน
นาฬิกาก็ยังคงเดินเรื่อยไป
แต่ว่าหัวใจเหลือเท่าไร
ที่จะรักกัน คนที่รอ ก็เริ่มจะท้อใจ

นะเธอ นะเธอ นะเธอ
ถ้าเธอรู้ว่าฉันกำลังน้อยใจ
ขอแค่เพียง สักคำหนึ่ง
ขอสายตา สักนิดหนึ่ง
ช่วยแสดงว่าเธอก็รู้สึก

รักของฉันนั้นเก็บเอาไว้ รอเธอมาตั้งแสนนาน
ทั้งหมดหัวใจ นานเท่าไร ที่ทำได้เพียงเป็นคนใกล้กัน
อยากที่จะรู้เพียงคำตอบ
รักฉันไหม แค่อยากได้ยินเธอนั้นได้บอก
บอกว่ารักกัน นานเท่าไร คนที่เฝ้ารอ
ก็ยังรู้สึก ว่ามันคุ้มค่าที่อยากฟัง

วันเวลาไม่เคยหยุดหมุน
นาฬิกาก็ยังคงเดินเรื่อยไป
แต่ว่าหัวใจ เหลือเท่าไร
ที่จะรักกัน คนที่รอ ก็เริ่มจะท้อใจ

นะเธอ นะเธอ นะเธอ
ถ้าเธอรู้ว่าฉันกำลังน้อยใจ
ขอแค่เพียง สักคำหนึ่ง
ขอสายตา สักนิดหนึ่ง
ช่วยแสดงว่าเธอก็รู้สึก

รักของฉันนั้นเก็บเอาไว้ รอเธอมาตั้งแสนนาน
ทั้งหมดหัวใจ นานเท่าไร ที่ทำได้เพียงเป็นคนใกล้กัน
อยากที่จะรู้เพียงคำตอบ
รักฉันไหม แค่อยากได้ยินเธอนั้นได้บอก
บอกว่ารักกัน นานเท่าไร คนที่เฝ้ารอ
ก็ยังรู้สึก ว่ามันคุ้มค่าที่อยากฟัง

นะเธอ นะเธอ นะเธอ
ถ้าเธอรู้ว่าฉันกำลังน้อยใจ
ขอแค่เพียง สักคำหนึ่ง
ขอสายตา สักนิดหนึ่ง
ช่วยแสดงว่าเธอก็รู้สึก

รักของฉันนั้นเก็บเอาไว้ รอเธอมาตั้งแสนนาน
ทั้งหมดหัวใจ นานเท่าไร ที่ทำได้เพียงเป็นคนใกล้กัน
อยากที่จะรู้เพียงคำตอบ
รักฉันไหม แค่อยากได้ยินเธอนั้นได้บอก
บอกว่ารักกัน นานเท่าไร คนที่เฝ้ารอ
ก็ยังรู้สึก ว่ามันคุ้มค่าที่อยากฟัง